MAINCONTENTS | MENU | リンクMENU

Main Contents

Mei and the Baby Cat Bus

Mei and the Baby Cat Bus

Mei and the Baby Cat Bus
(Japanese title: Mei to Koneko Basu)
Approx.14 minutes
Written and directed by Hayao Miyazaki
©2002 Studio Ghibli